Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX


Khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng Câu 1. So với các nước khác ở Châu Á, tình hình Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX có điểm khác biệt làBị các nước...
Hãy nối các mốc thời gian ở ô bên trái với nội dung lịch sử ở ô bên phải cho phù hợpHướng dẫn làm bài:Nối: 1-B ;2-A ; 3-E ; 4-D; 5-C 
Tình hình Nhật Bản nửa đầu thế kỉ XIX có điểm gì nổi bật? Tình hình đó đặt ra cho nước này sự lựa chọn ra sao?  hãy liên hệ với tình hình chung ở các nước trong khu vực...
Nêu nội dung chính của cuộc Duy Tân Minh trị.Hướng dẫn làm bài:Về chính trị - xã hội:Triều đình thực hiện "phế phiên lập huyện" để xóa quyền lực của các đại danh, bãi bỏ hệ thống lãnh địa và...
Tại sao nền kinh tế Nhật Bản từ cuối thế kỉ thứ XIX phát triển mạnh mẽ? nêu những dấu hiệu chứng tỏ cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX Nhật Bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ...