Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX


Nêu nội dung và ý nghĩa cuộc Duy tân Minh Trị năm 1868?Hướng dẫn giải:Nội dung:- Kinh tế: Thống nhất tiền tệ, xóa bỏ độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến phát triển kinh tế tư bản chủ...
Dựa vào lược đồ, trình bày sự mở rộng thộc địa của đế quốc Nhật?Hướng dẫn giải:Bước sang thế kỉ XX, giới cầm quyền Nhật Bản đã đẩy mạnh chính sách xâm lược và bành trướng. Chiến tranh Nga -...
Vì sao kinh tế Nhật Bản từ cuối thế kỉ XIX phát triển mạnh?Hướng dẫn giải:Do Nhật tiến hành hàng loạt những cải cách trên nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa...Sau cuộc chiến tranh Trung - Nhật...
Nêu những sự kiện nào chứng tỏ vào thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX Nhật Bản đã trở thành nước đế quốc?Hướng dẫn giải:- Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Nhật Bản dẫn tới sự...
- Mục tiêu: đòi cải thiện điều kiện làm việc, tăng lương, chống tô thuế và nạn đắt đỏ- Quy mô: diễn ra rộng khắp- Số lượng: tăng nhanh qua các năm (trong năm 1907 có 57 cuộc bãi công,...
Các nước tư bản phương Tây (Mĩ. Nga, Anh Pháp...) ngày càng tăng cường can thiệp vào Nhật Bản, đòi “mở cửa”. Trước tình hình ấy. Nhật Bản cần có si: lựa chọn: hoặc tiếp tục duy trì chế độ...
Sau cuộc chiến tranh Trung - Nhật (1894 - 1895), nhờ số tiền bồi thường và của cải cướp được ở Triều Tiên và Trung Quốc, kinh tế Nhật Bản càng phát triển mạnh mẽ.Trong 14 năm (từ 1900 đến...
Chủ nghĩa tư bản phát triển, nhân dân lao động Nhật Bản càng bị áp bức bóc lột nặng nề. Công nhân Nhật phải làm việc mỗi ngày từ 12 đến 14 giờ trong những điều kiện rất tồi tệ,...
Trình bày nội dung và kết quả của cuộc Duy tân Minh Trị?Hướng dẫn giải:Cuộc Duy Tân Minh Trị, được tiến hành trên nhiều lĩnh vực kinh tế. chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, quân sự.Về kinh tế...