Bài 12. Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học- kĩ thuật


Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúngCâu 1.  Cách mạng khoa học- kĩ thuật đã đạt được?A. Những thành tựu vĩ đại trong lĩnh vực Sinh HõB. Những thành tựu phi thường trong nghiên cứu...
Hãy cho biết nội dung ở cột bên trái thuộc lĩnh vực nào? đánh dấu X vào các cột trống ở bên phải cho phù hợp Khoa học cơ bảnNhững vật liệu mớiGiao thông vận tảiChinh phục vũ trụTháng 4-2003, “tìm...
Hãy hoàn thiện sơ đồ dưới đây để làm rõ ý nghĩa và tác động của cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật.?- Ý nghĩa- tác động tích cực- Tác động tiêu cựcHướng dẫn làm bài:- Ý nghĩa- tác động...
Hãy điền vào cột ô bên phải những sự kiện phù hợp với mốc thời gian ở cột bên trái qua đó làm rõ những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật.Thời gianSự kiện lích sửNăm 1961A, Năm 1969B,Tháng...
Cách mạng khoa học- kĩ thuật diễn ra nhằm mục đích gì?Hướng dẫn làm bài:Cách mạng khoa học- kĩ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu về mặt vật chất và tinh thần ngày cang cao của cuộc sống con người trước...
Vì sao chinh phục vũ trụ lại là thành tựu quan trọng đáng chú ý?Hướng dẫn làm bài:Lúc đó mọi người chưa biết gì về những thứ bên ngoài Trái Đất nên chinh phục vũ trụ là thành tựu quan...