Bài 12. Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)


I. Nước Đức trong những năm 1918-19291. Nước Đức và cao trào cách mạng 1918-1923Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, nước Đức bại trận hoàn toàn bị suy sụp về kinh tế, chính trị và quân sự. Mâu thuẫn...
II. Nước Đức trong những năm 1929-19391. Khủng hoảng kinh tế và quá trình Đảng Quốc xã lên cầm quyềnCuộc khủng hoảng kinh tế thế giới cuối năm  1929 đã giáng đòn năng nề vào nền kinh tế Đức. Năm 1932,...
Đề bàiTình hình nước Đức trong những năm 1918 - 1923 có những điểm nào nổi bật?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 64, 65 để trả lời.Lời giải chi tiếtTrong những năm 1918...
Đề bàiHình 32 nói lên điều gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào hình 32 - sgk Lịch sử 11 trang 64 để trả lời.Lời giải chi tiếtHình 32, sgk trang 64 nói về cuộc khủng hoảng kinh tế,...
Đề bàiTình hình nước Đức trong những năm 1924 - 1929 như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 65 để trả lời.Lời giải chi tiếtTrong những năm 1924 - 1929, nước Đức...
Đề bàiVì sao Chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 66, suy luận để trả lời.Lời giải chi tiếtChủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức vì:-...
Đề bàiQua bảng thống kê trang 67, hãy nhận xét về tình hình kinh tế nước Đức so với một số nước Châu Âu.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào bảng thống kê trang 67 để so sánh, nhận...
Đề bàiTrình bày ngắn gọn các giai đoạn phát triển của nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào kiến thức cả bài để trả lời.Lời giải chi tiếtĐức giữa hai cuộc...
Đề bàiTrong những năm 1933 - 1939, chính phủ Hít-le đã thực hiện chính sách kinh tế, chính trị và đối ngoại như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 67, 68 để...