Bài 12: Nước Văn Lang


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.1. Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào?A. Mâu thuẫn giữa người giàu và người nghèo đã nảy sinh và ngày càng...
Bài tập 2. Hãy trình bày những lí do dẫn đến sự ra đời Nhà nước Văn Lang.Trả lời  -  Sản xuất phát triển, cuộc sống định cư, hình thành các bộ lạc lớn.-  Xã hội có sự phân hoá người...
Bài tập 3. Hãy vẽ sơ đồ tổ chức Nhà nước Văn Lang và nêu nhận xét.Trả lời   -       Là tổ chức nhà nước đầu tiên ở nước ta.-       Được tổ chức có hệ thống từ Trung ương đến địa phương.-      ...
Bài tập 4. Truyện Sơn Tinh - Thuỷ Tinh mà em đã được đọc nói lên hoạt động gì của nhân dân thời đó?Trả lời  Thời Văn Lang, nông nghiệp lúa nước ở vùng ven sông là cơ sở kinh tế...
Bài tập 5. Hãy liên hệ các hình 31, 32 (SGK, tr. 34) với truyền thuyết Thánh Gióng.Trả lời   Hình chụp các loại vũ khí thời Đông Sơn, gồm các lưỡi giáo đồng, dao đồng. Sự xuất hiện nhiều loại vũ...
Bài tập 6. Nêu ý nghĩa của sự ra đời Nhà nước Văn Lang.Trả lời   - Sự ra đời của nhà nước Văn Lang chứng tỏ quốc gia - dân tộc Việt Nam được hình thành sớm, có truyền thống lâu...