Bài 12. Phân bón hóa học


A. Kiến thức trọng tâm:1. Phân bón hóa học là những hóa chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng cho cây trồng.2. Các loại phân bón hóa học thường gặp:Phân đạm cung cấp nitơ hóa hợp cho cây dưới...
Đề bàiCho các mẫu phân đạm sau đây: amoni sunfat, amoni clorua, natri nitrat. Hãy dùng các thuốc thử thích hợp để phân biệt chúng. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã dùng.Phương pháp giải - Xem...
Đề bàiTừ không khí, than, nước và các chất xúc tác cần thiết, hãy lập sơ đồ điều chế phân đạm NH4NO3.Phương pháp giải - Xem chi tiếtĐể điều chế phân đạm NH4NO3 cần phải có NH3 và HNO3.Có thể điều chế...
Đề bàiMột loại quặng photphat có chứa 35% Ca3(PO4)2. Hãy tính hàm lượng phần trăm P2O5 có trong quặng trên.Phương pháp giải - Xem chi tiếtCứ 1 mol Ca3PO4 ( hay có thể viết 3CaO.P2O5) thì có 1 mol P2O5Hay 310 gam...
Đề bàiĐể sản xuất một lượng phân bón amophot đã dùng hết 6,000.103 mol H3PO4.a) Tính thể tích khí ammoniac (đktc) cần dùng, biết rằng loại amophot này có tỉ lệ về số mol nNH4H2PO4: n(NH4)2 HPO4 = 1: 1.b) Tính khối lượng...