Bài 12. Phép chia phân số


1. Số nghịch đảo Hai số được gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1.Từ đó suy ra chỉ có những số khác 0 thì mới có số nghịch đảo.Nếu phân số \(\frac{a}{b}\neq 0\) thì số nghịch đảo của...
Đề bàiLàm phép nhân:\(\left( { - 8} \right).{1 \over { - 8}} =...;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{ - 4} \over 7}.{7 \over { - 4}} =...\) Lời giải chi tiết\(\eqalign{& \left( { - 8} \right).{1 \over { - 8}} = {{\left( { - 8} \right).1}...
Đề bàiTìm số nghịch đảo của \({1 \over 7};\,\, - 5;\,\,{{ - 11} \over {10}};\,\,{a \over b}\)   (a, b ∈ Z, a ≠ 0, b ≠ 0)Lời giải chi tiết- Số nghịch đảo của \({1 \over 7}\) là  \({7 \over...
Đề bàiTính:a) \(\frac{-5}{6}:\frac{3}{13}\) ;              b) \(\frac{-4}{7}:\frac{-1}{11}\) ;              c) \(-15:\frac{3}{2}\) ;d) \(\frac{9}{5}:\frac{-3}{5}\) ;                e) \(\frac{5}{9}:\frac{5}{-3}\) ;                  g) \(0:\frac{-7}{11}\) ;h) \(\frac{3}{4}:(-9)\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtHai số...
Đề bàiPhân số \(\frac{6}{35}\) có thể viết dưới dạng thương của hai  phân số có tử và mẫu là các số nguyên dương có một chữ số.Chẳng hạn: \(\frac{6}{35}=\frac{2}{5}.\frac{3}{7}=\frac{2}{5}:\frac{7}{3}\) . Em hãy tìm ít nhất một cách viết khác.Phương pháp giải - Xem chi tiết-...
Đề bàiTìm x, biết:a) \(\frac{4}{5}.x=\frac{4}{7};\)               b) \(\frac{3}{4}:x=\frac{1}{2}\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtMuốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia...
Đề bàia) Hãy tính giá trị của biểu thức sau:             \(\frac{2}{7}:1\) ;   \(\frac{2}{7}:\frac{3}{4}\)   ;   \(\frac{2}{7}:\frac{5}{4}\).b) So sánh số chia với 1 trong mỗi trường hợpc) So sánh giá trị tìm được với số bị chia rồi...
Đề bàiMột tấm bìa hình chữ nhật có diện tích là \(\frac{2}{7}\)m2, chiều dài là \(\frac{2}{3}\)m, tính chu vi của tấm bìa đó.Phương pháp giải - Xem chi tiếtChu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) x 2Diện tích hình...
Đề bàiThực hiện phép chia:\({{ - 4} \over {13}}:2\)\(24:{{ - 6} \over {11}}\)\({9 \over {34}}:{3 \over {17}}\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtHai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1.Muốn chia một phân số...
Đề bàiTìm x, biết:a) \(x.{3 \over 7} = {2 \over 3}\)                                  d) \({4 \over 7}.x - {2 \over 3} = {1 \over 5}\)b) \(x:{8...
Đề bàiNgười ta đóng 225 lít nước khoáng vào loại chai \({3 \over 4}\) lít. Hỏi đóng được tất cả bao nhiêu chai?Phương pháp giải - Xem chi tiếtLấy tổng số lít nước chia cho dung tích của chai.Hai số gọi...
Đề bàiMinh đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 10 km/h hết \({1 \over 5}\) giờ. Khi về, Minh đạp xe với vận tốc 12 km/h. Tính thời gian Minh đi từ trường về nhà.Phương pháp giải -...
Đề bàiTính: a) \({4 \over 7}:\left( {{2 \over 5}.{4 \over 7}} \right)\)b) \({6 \over 7} + {5 \over 7}:5 - {8 \over 9}\)Phương pháp giải - Xem chi tiếtHai số gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng...