Bài 12: Sống và làm việc có kế hoạch


a)   Em hiểu thế nào là sống và làm việc có kế hoạch?Trả lờiSống, làm việc có kế hoạch là biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp những công việc hằng ngày, hằng tuần một cách hợp lí để mọi...
a)   Em có nhận xét gì về lịch làm việc, học tập từng ngày trong tuần của bạn Hải Bình?Trả lờiQua bảng kế hoạch làm việc của bạn Hải Bình chúng ta thấy:- Bạn Hải Bình là người biết lập...