Bài 12: Sự biến đổi chất


Chép vào vở bài tập các câu sau đây với đầy đủ các từ thích hợp chọn trong ngoặc :(Chất, phân tử, hóa học, vật lí, trạng thái)"Với các......... có thể xảy ra những biến đổi thuộc hai loại hiện tượng....
Trong số những quá trình kể dưới đây, hãy cho biết đâu là hiện tượng hoá học, đâu là hiện tượng vật lí. Giải thích.a) Dây sắt được cắt nhỏ từng đoạn và tán thành đinh.b) Hoà tan axit axetic...
Sản xuất vôi được tiến hành qua hai công đoạn chính. Đá vôi (thành phần chính là chất canxi cacbonat) được đập thành cục nhỏ tương đối đều nhau. Sau đó đá vôi được xếp vào lò nung nóng thì...
Hãy phân tích cho biết trường hợp nào xảy ra hiện tượng hoá học, trường hợp nào xảy ra hiện tượng vật lí.a) Khi mở nút chai nước giải khát loại có ga thấy bọt sủi lên.b) Hoà vôi sống...