Bài 12. Sự biến đổi chất


I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ1) Hiện tượng vật lí: là hiện tượng khi chất biến đổi về trạng thái hay hình dạng.2) Hiện tượng hóa học: là hiện tượng khi có biến đổi từ chất này sang chất khác.
Đề bàiDấu hiệu nào là chính để phân biệt hiện tượng hóa học với hiện tượng vật lí?Phương pháp giải - Xem chi tiếtHS dựa vào định nghĩa hiện tượng hóa học với hiện tượng vật lí để trả lời...
Đề bàiTrong số những quá trình kể dưới đây, cho biết đâu là hiện tượng hóa học, đâu là hiện tượng vật lí. Giải thích.a) Lưu huỳnh cháy trong không khí tạo ra chất khí mùi hắc (khí lưu huỳnh...
Đề bàiKhi đốt nến (làm bằng parafin), nến chảy lỏng thấm vào bấc. Sau đó nến lỏng chuyển thành hơi. Hơi nến cháy trong không khí tạo ra khí cacbon đioxit và hơi nước.Hãy phân tích và chỉ ra ở...