Bài 12. Sự nổi


A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM1. Điều kiện để vật nổi, vật chìm: Nếu ta thả một vật ở trong long chất lỏng thìVật chìm xuống khi lực đẩy Ác si mét FA nhỏ hơn trọng lượng P: FA < PVật...
Đề bàiMột vật ở trong lòng chất lỏng chịu tác dụng của những lực nào, phương và chiều của chúng có giống nhau không?Phương pháp giải - Xem chi tiếtMột vật nhúng vào chất lỏng bị chất lỏng đẩy thẳng...
Đề bàiCó thể xảy ra ba trường hợp sau đây đối với trọng lượng P của vật và độ lớn FA của lực đẩy Ác-si–mét:a)  FA < P                         b)  FA = P ...
Đề bàiTại sao miếng gỗ thả vào nước lại nổi?Lời giải chi tiếtMiếng gỗ thả vào nước lại nổi vì trọng lượng riêng của miếng gỗ nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước.BaitapSachgiaokhoa.com
Đề bàiKhi miếng gỗ nổi trên mặt nước, trọng lượng P của nó và lực đẩy Ác- si- mét có bằng nhau không? Tại sao?Lời giải chi tiếtKhi miếng gỗ nổi trên mặt nước, miếng gỗ ở trạng thái cân...
Đề bàiĐộ lớn của lực đẩy Ác - si- mét được tính bằng biểu thức: FA = d.V, trong đó d là trọng lượng riêng của chất lỏng, còn V là gì? Trong các câu trả lời sau đây, câu nào...
Đề bàiBiết P = dV.V (trong đó dV là trọng lượng riêng của chất làm vật, V là thể tích của vật) và FA = dl.V (trong đó dl là trọng lượng riêng của chất lỏng), hãy chứng minh rằng nếu vật là...
Đề bàiHãy giúp Bình trả lời An trong phần mở bài, biết rằng con tàu không phải là một khối thép đặc mà có nhiều khoảng rỗng." Đố nhau:An - Tại sao khi thả vào nước thì hòn bi gỗ...
Đề bàiThả một hòn bị thép vào thủy ngân thì bi nổi hay chìm? Tại sao?Phương pháp giải - Xem chi tiếtNếu vật là một khối đặc và được nhúng ngập trong lòng chất lỏng thì: + Vật sẽ chìm xuống...
Đề bàiHai vật M và N có cùng thể tích được nhúng ngập trong nước. Vật M chìm xuống đáy bình còn vật N lơ lửng trong chất lỏng. Gọi PM, FAM là trọng lượng và lực đẩy Ác-si–mét tác dụng...