Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất


Hãy cho biết:-    Các hiện tượng: uốn nếp, đứt gãy, núi lửa, động đất do nội lực hay ngoại lực-    Các quá trình: phong hoá các loại đá, xâm thực (do nước chảy, do gió...) là do nội lực hay...
Dựa vào các hình 12-1, 12-2, 12-3 ở trên và các hình 30, 31, 38 trong SGK Địa lí 6, hãy cho biết:-     Những hình nào thể hiện tác động của nội lực.-    Những hình nào thể hiện tác động...
Dựa vào những kiến thức đã học, hãy cho biết:Trên đất nước ta những dấu vết của núi lửa đã tắt còn thể hiện ở những vùng đất nào, những địa phương nào?Trả lời:Trên đất nước ta những dấu vết...
Dựa vào những kiến thức đã học và kết hợp quan sát hình 27 trong SGK Địa lí 6, hãy cho biết:-    Hiện tượng động đất và núi lửa xảy ra trong trường hợp nào.-    Phía nào của hai địa...
Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là sai.Tác động của nội lựca)   sinh ra đồi núi, các lớp đá uốn nếp.b)   sinh ra động đất và núi lửa.c)   sinh ra các đồng bằng châu thổ.d)  ...
Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai.a)   Núi lửa tắt là núi lửa gần đây đã ngừng phun.Đúng Saib)   Núi lửa hoạt động là núi lửa mới tắt gần đâyĐúng  Sai Trả lời:a) Đúngb) Sai 
Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là sai.Quá trình phong hoá các loại đá là do:a)   sự chênh lệch nhiệt độ làm cho đá nứt nẻ. b)   nước thấm và hoà tan làm cho đá vụn...
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai. Tác động của ngoại lực chủ yếu là xâm thực (mài mòn) để hạ thấp những nơi cao và bồi đắp cho những nơi thấp.a) đúngb) saiTrả lời: a) đúng
Tại sao núi lửa có dạng hình nón?Trả lời: Do sự hình thành của núi lửa. Núi lửa là hình thức phun trào mác ma dưới sâu lên mặt đất. Mác ma là những vật nóng chảy, nằm dưới sâu trong...