BÀI 12. THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG (tiếp theo)


So sánh đặc điểm thiên nhiên của đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi và đai ôn đới gió mùa trên núi.- Giống nhau:- Khác nhau:+ Độ cao:+ Khí hậu:+ Đất:+ Sinh vật:Trả lời:- Giống nhau: đều xuất hiện...
So sánh đặc điểm của 2 miền tự nhiên: miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ với miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.- Giống nhau:- Khác nhau:+ Ranh giới:+ Địa hình:+Khí hậu:+ Đất đai:+ Sông ngòi:+ Sinh vật:+ Khoáng...
Tại sao miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ lại có mùa đông đến sớm, kết thúc muộn?Trả lời:Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có mùa đông đến sớm và kết thúc muộn vì:Miền Bắc và Đông Bắc Bắc...
Hãy chứng minh sự tương phản về địa hình của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.Trả lời:Sự tương phản về địa hình miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ được thể hiện:Sự tương phản về địa hình miền Nam...
Phân tích những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ tới sự phát triển kinh tế.Trả lời:Những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ...
Trình bày đặc điểm của đai nhiệt đới gió mùa theo trình tự sau: độ cao, khí hậu, đất, sinh vật.Trả lời:Đặc điểm đai nhiệt đới gió mùa:- Độ cao: Ở miền Bắc, đai nhiệt đới gió mùa có độ...
Tại sao đai nhiệt đới gió mùa ở miền Nam lại ở độ cao cao hơn ở miền Bắc?Trả lời:Đai nhiệt đới gió mùa ở miền Nam lại ở độ cao cao hơn ở miền Bắc vì:- Miền Bắc chịu...