Bài 12: Thực hành: Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung đ…


+ Giới thiệu mục tiêu tiết học:- Điều chỉnh được từ xung đa hài đối xứng sang xung đa hài không đối xứng.- Điều chỉnh được chu kì xung nhanh hay chậm.+ Giới thiệu nội dung và qui trình thực...