Bài 12: Thực hành: Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương


 BÀI THU HOẠCHCách sơ cứu và băng bó khi gặp người bị gãy xương cẳng tay - Phương pháp sơ cứu:    + Dùng một nẹp đỡ lấy cẳng tay, đồng thời lót trong nẹp bằng gạc hay vải sạch gấp dày...