Bài 12. Tính chất của phép nhân


A. Tóm tắt kiến thức: Tính chất giao hoán: a. b = b. a.Tính chất kết hợp: (a. b). c = a. (b. c).Nhân với số 1: a. 1 = 1. a = a.Tính chất phân phối của phép nhân...
Đề bàiTích một số chẵn các thừa số nguyên âm có dấu gì?Lời giải chi tiếtTích một số chẵn các thừa số nguyên âm có dấu "+" 
Đề bàiTính bằng hai cách và so sánh kết quả:a) (-8). (5 + 3);b) (-3 + 3). (-5). Lời giải chi tiếtTa có:a) (-8). ( 5 + 3 )Cách 1: (-8). ( 5 + 3 ) = (-8). 8 = -64Cách...
Đề bàiThực hiện các phép tính:a) 15. (-2). (-5). (-6);               b) 4. 7. (-11). (-2).Phương pháp giải - Xem chi tiếtTính chất kết hợp của phép nhân: (a.b). c = a. (b.c)Tính chất giao hoán của phép nhân: a.b =...
Đề bài Thay một thừa số bằng tổng để tính:a) -57. 11;                b) 75. (-21).Phương pháp giải - Xem chi tiếtTính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộnga (b + c) = ab + acLời giải chi tiếta)...
Đề bàiTính:a) \((37 - 17). (-5) + 23. (-13 - 17)\);b) \( (-57). (67 - 34) - 67. (34 - 57)\).Phương pháp giải - Xem chi tiết1) Tính chất giao hoán: a.b = b.a2) Tính chất kết hợp: (a.b).c = a. (b.c)3)...
Đề bàiTính nhanh:a) \((-4). (+125). (-25). (-6). (-8)\);b) \((-98). (1 - 246) - 246. 98\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtNhận xét: Trong một tích các số nguyên khác 0:a) Nếu có một số chẵn thừa số nguyên âm thì tích...
Đề bàiViết các tích sau dưới dạng một lũy thừa:a) \( (-5). (-5). (-5). (-5). (-5)\);b) \((-2). (-2). (-2). (-3). (-3). (-3)\).Phương pháp giải - Xem chi tiếtNếu có một số chẵn các thừa số nguyên âm thì tích mang dấu "+".Nếu...
Đề bàiGiải thích vì sao: (-1)3 = -1. Có còn số nguyên nào khác mà lập phương của nó bằng chính nó?Phương pháp giải - Xem chi tiếtTổng quát: \({a^n} = \underbrace {a.a....a}_{n\,\,\,so\,\,\,a}\)Lời giải chi tiết(-1)3 = [(-1). (-1)]. (-1) =...
Đề bàiTính:a) \(237. (-26) + 26. 137\);       b) \( 63. (-25) + 25. (-23)\).Phương pháp giải - Xem chi tiết1) Tính chất giao hoán: a.b = b.a2) Tính chất kết hợp: (a.b).c = a. (b.c)3) Tính chất phân phối của...
Đề bàiSo sánh:a) \( (-16). 1253. (-8). (-4). (-3) \) với 0;b) \(13. (-24). (-15). (-8). 4 \) với 0.Phương pháp giải - Xem chi tiếtCác bạn nên nhớ lại phần Nhận xét trang 94 SGK Toán 6 tập 1.Nếu có một số chẵn các thừa...
Đề bài Tính giá trị của biểu thức:a) (-125). (-13). (-a), với a = 8.b) (-1). (-2). (-3). (-4). (-5). b, với b = 20.Phương pháp giải - Xem chi tiếtThay từng giá trị của a vào biểu thức sau đó...
Đề bài Áp dụng tính chất a(b - c) = ab - ac, điền số thích hợp vào ô trống:a) \(\square\). (-13) + 8. (-13) = (-7 + 8). (-13) = \(\square\)b) (-5). (-4 - \(\square\)) = (-5). (-4) - (-5)....
Đề bài Giá trị của tích m. n2 với m = 2, n = -3 là số nào trong bốn đáp số A, B, C, D dưới đây:A. -18;                 B. 18;             C. -36;                   D. 36.Phương pháp giải - Xem chi...