Bài 12 trang 178 SGK Đại số 10 Nâng cao


  Số liệu sau đây cho ta lãi (quy tròn) hàng tháng của một cửa hàng trong năm 2000. Đơn vị là triệu đồng.a) Tìm số trung bình, số trung vị b) Tìm phương sai và độ lệch chuẩnĐáp ána) Ta có:\(\overline x  \approx 15,67\) triệu đồngMe = 15,5 triệu đồng (vì sau...

  Số liệu sau đây cho ta lãi (quy tròn) hàng tháng của một cửa hàng trong năm 2000. Đơn vị là triệu đồng.

  Bài 12 trang 178 SGK Đại số 10 Nâng cao
  a) Tìm số trung bình, số trung vị 

  b) Tìm phương sai và độ lệch chuẩn

  Đáp án

  a) Ta có:

  \(\overline x  \approx 15,67\) triệu đồng

  Me = 15,5 triệu đồng (vì sau khi sắp xếp các số liệu theo thứ tự không giảm. Số liệu đứng thứ sáu là 15, đứng thứ bảy là 16)

  b)

  s2 ≈ 5,39

  s ≈ 2,32 triệu đồng