Bài 12 trang 225 Sách bài tập Hình học lớp 12 Nâng cao.