Bài 12. Vượt qua tình thế hiểm nghèo


Những khó khăn nhân dân ta phải gánh chịu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là gì?Trả lời:  Những khó khăn nhân dân ta phải gánh chịu sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 bao gồm:- Nạn đói, nạn...
Biện pháp nào dưới đây được Bác Hồ lãnh đạo nhân dân ta thực hiện để chống “giặc đói”.a. Lập hũ gạo cứu đói.b. Xin viện trợ nước ngoài.c. Trồng cây lương thực có năng suất cao.d. Đẩy mạnh khai...
Để cùng cả nước góp gạo cứu trợ ngay cho đồng bào đang bị nạn đói. Bác Hồ đã có sáng kiến: cứ mười ngày nhịn ăn một bữa, số gạo tiết kiệm đó bỏ vào “hũ gạo tiết kiệm”....
Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.Biện pháp để đẩy lùi “giặc dốt” là☐ Mở các lớp bình dân học vụ, mở thêm trường học cho trẻ em.☐ Đưa người ra nước ngoài học tập.☐ Mời chuyên gia...
Trong tình thế khó khăn về tài chính, đồng bào cả nước đã có những đóng góp gì? Điều đó thể hiện truyền thống gì của dân tộc Việt Nam?Trả lời:  - Trong tình thế khó khăn về tài chính,...
Do đâu mà nhân dân ta vượt qua tình thế “nghìn cân treo sợi tóc”?Trả lời:  -  Chủ trương đúng đắn của Đảng và Chính phủ- Tinh thần đoàn kết, sức mạnh to lớn và một lòng tin tưởng vào...