Bài 12. Vượt qua tình thế hiểm nghèo


Em có cảm nghĩ gì về việc làm của Bác Hồ qua câu chuyện trên?GỢI Ý LÀM BÀICảm nghĩ của em về việc làm của Bác Hồ qua câu chuyện trên là:Bác Hồ luôn luôn yêu thương, lo lắng, hi...
Vì sao nói : Ngay sau Cách mạng tháng Tám, nước ta ở trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc”?GỢI Ý LÀM BÀINói: Ngay sau Cách mạng tháng Tám, nước ta ở trong tình thế “nghìn cân treo sợi tóc”...
Theo em, những sự việc trên nói lên truyền thống gì của nhân dân ta?GỢI Ý LÀM BÀINhững sự việc trên nói lên truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta, đó là truyền thống tương thân tương ái, đùm...
Em hãy nêu những khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám.GỢI Ý LÀM BÀINhững khó khăn của nước ta sau Cách mạng tháng Tám là:Các nước đế quốc và các thế lực phản động câu kết với...
Nhân dân ta đã làm gì để chống lại “giặc đói” và “giặc dốt”?GỢI Ý LÀM BÀI- Chống lại "giặc đói":Để cứu đói, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi cả nước lập "hũ gạo cứu đói", "ngày đồng tâm",......