Bài 13. Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen


Đề bàiTheo em nhiệt độ cao có thế ảnh hưởng đến sự biểu hiện của gen tổng hợp mêlanin như thế nào?Lời giải chi tiếtNhiệt độ cao làm các gen tổng hợp melanin không tổng hợp được melanin nên lông...
Đề bàiHãy thêm các ví dụ về mức độ biểu hiện của kiểu gen phụ thuộc vào điều kiện môi trường.Lời giải chi tiết - Lá cây rau mác trong 3 môi trường cho 3 dạng lá khác nhau:+ Môi trường...
Đề bàiTại sao các nhà khoa học lại khuyên nông dân không nên chỉ trồng 1 giống lúa duy nhất (cho dù đó là giống lúa có năng suất cao) trên 1 diện tích rộng trong cùng 1 vụ?Lời giải...
Đề bàiThế nào là mức phản ứng của một kiểu gen?Lời giải chi tiếtCùng một kiểu gen nhưng có thể cho một dãy các kiểu hình khác nhau tuỳ thuộc vào điều kiện môi trường. Tập hợp các kiểu hình...
Đề bàiMuốn nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đó ở động vật ta cần phải làm gì?Lời giải chi tiếtMuốn nghiên cứu mức phản ứng của một kiểu gen nào đó ở động vật ta cần...
Đề bàiNói: Cô ấy được mẹ truyền cho tính trạng "má lúm đồng tiền" có chính xác không? Nếu cần thì phải sửa lại câu nói này như thế nào?Lời giải chi tiếtNói cô ấy được mẹ truyền cho tính...
Đề bàiMột số bà con nông dân đã mua hạt ngô lai có năng suất cao về trồng nhưng cây ngô lại không cho hạt. Giả sử rằng công ti giống đã cung cấp hạt giống đúng tiêu chuẩn. Hãy...