Bài 13. Bản vẽ lắp


So sánh nội dung bản vẽ lắp với bản vẽ chi tiết.Bản vẽ lắp dùng để làm gì? Hướng dẫn trả lờiBản vẽ lắp dùng để: Dùng để cho biết thành phần cấu tạo bên trong của vật mẫu.Giống nhau+ Đều...
Nêu trình tự đọc bản vẽ lắp? Hướng dẫn trả lờiTrình tự đọc bản vẽ lắp:- Khung tên- Bảng kê- Hình biểu diễn- Kích thước- Phân tích chi tiết- Tổng hợp