Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu


Nêu các giải pháp báo mật chủ yếuTrả lời:- Ngăn chặn các truy cập không được phép;- Hạn chế tối đa các sai sót của người dùng;- Đảm bảo thông tin không
Với vị trí người dùng, em có thể làm gì để bảo vệ hê thống khi khai thác dữ liệuTrả lờiĐặt mật khẩu, mã hóa thống tin
Biên bản hệ thống dùng để làm gì?Trả lời:Tuân thủ nghiêm chỉnh các quiđịnh bảo mật của hệ thống như:- Không tìm cách lấy cắp mật khẩu của người khác.- Không làm lây lan virus,...- Định kì thay đổi mật...
Cho ví dụ để giải thích lí do cần phải thường xuyên thay đổi tham số của hệ thống bảo vệTrả lời:Nếu ta không làm thay đổi tham số bảo vệ (như mật khẩu truy cập, khóa mã thông tin...)...