Bài 13. Các mạch điện xoay chiều.


Đề bàiHãy nhắc lại các định nghĩa của u, U0 và ULời giải chi tiết- Điện áp tức thời xoay chiều là điện áp biến thiên tuần hoàn với thời gian theo quy luật của hàm số sin hay cosin.- Điện...
Đề bàiPhát biểu định luật Ôm đối với dòng điện một chiều qua một dây dẫn.Lời giải chi tiếtCường độ dòng điện qua đoạn mạch thì tỉ lệ thuận với điện áp 2 đầu đoạn mạch và tỉ lệ nghịch...
Đề bàiDòng điện trên hình 13.4 (SGK) có "chạy qua" hai tấm của tụ điện không? Cơ chế của dòng điện ấy như thế nào?Lời giải chi tiếtDòng điện trong mạch hình 13.4 có tụ điện là dòng điện tích...
Đề bàiChứng minh rằng đại lượng ZC = 1/Cω có đơn vị là ôm (đơn vị của điện trở)Lời giải chi tiếtTa có \({Z_C} = {1 \over {C\omega }} \Rightarrow \) đơn vị của \({Z_C}\) là \({1 \over {F.{1 \over s}}}\)...
Đề bàiChứng minh hhứng minh hệ thức sau đây giữa điện áp u ở hai đầu cuộn cảm và dòng điện i chạy qua cuộn cảm đó (H.13.5)\({U_{AB}} = ri + L{{di} \over {dt}}\) Lời giải chi tiếtTheo định luật ôm...
Đề bàiChứng minh rằng ZL = ωL có đơn vị của điện trởLời giải chi tiết\({Z_L} = {L_\omega }\) với \(\omega \) có đơn vị là \({1 \over {s'}}L = {e \over {{{di} \over {dt}}}}\)\( \Rightarrow \) Độ tự cảm L...
Đề bàiPhát biểu định luật Ôm cho mạch điện xoay chiều chỉ có,a) một tụ điện;b) một cuộn cảm thuần.Lời giải chi tiếtĐịnh luật Ôm của dòng điện xoay chiều chỉ có một tụ điện.Cường độ hiệu dụng trong mạch...
Đề bàiDựa vào định luật Ôm, hãy so sánh tác dụng cản trở dòng điện xoay chiều thể hiện trong.a) ZC;                                    b) ZL .Lời giải chi tiếtTừ \({Z_L} = \omega L;{Z_C} = {1 \over {\omega C}}\) ta có các nhận xét...
Đề bàiĐiện áp giữa hai đầu của một tụ điện:\(u = 100\sqrt2\cos100πt (V)\)Cường độ hiệu dụng trong mạch là \(I = 5A\).a) Xác định \(C\).                 b) Viết biểu thức của \(i\).Phương pháp giải - Xem chi tiếta. Dung kháng: \({Z_C}...
Đề bàiĐiện áp giữa hai đầu của một cuộn cảm thuần:u = 100√2cos100πt (V)Cường độ hiệu dụng trong mạch I = 5 A.a) Xác định L.                       b) Viết biều thức của i.Phương pháp giải - Xem chi tiếta. Cảm kháng:...
Đề bàiChứng minh rằng, khi hai cuộn cảm thuần L1 và L2 mắc nối tiếp trong một mạch điện xoay chiều thì cuộn cảm tương đương có cảm kháng cho bởi:ZL = (L1 + L2) ωPhương pháp giải - Xem chi tiết+ Mạch có...
Đề bàiChứng minh rằng, khi hai tụ điện C1 và C2 mắc nối tiếp thì điện dung tương đương có dung kháng:ZC = \({1 \over {{C_\omega }}}\) và \({1 \over {{C_\omega }}} = {1 \over {{C_1}_\omega }} + {1 \over {{C_2}_\omega }}\)Phương pháp giải...
Đề bàiMột đoạn mạch chứa một số tụ điện có điện dung tương đương C, đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp tức thời u = U0cos ωt (V). Cường độ hiệu dụng trong mạch là bao nhiêu?A. \(\frac{U_{0}}{C\omega...
Đề bàiĐoạn mạch chứa một cuộn cảm thuần L; đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp tức thời u = U0cos ωt (V) thì cường độ hiệu dụng trong mạch là bao nhiêu?A. \(\frac{U_{0}}{L\omega }\);                        B. \(\frac{U_{0}}{\sqrt{2}L\omega }\);C. U0Lω;                   ...
Đề bàiĐiện áp u = 200\(\sqrt 2\)cosωt (V) đặt vào hai đầu một cuộn cảm thuần thì tạo ra dòng điện có cường độ hiệu dụng I = 2A. Cảm kháng có giá trị là bao nhiêu?A. 100 Ω;   ...