Bài 13. Cắm hoa trang trí


Hãy nêu tên những vật liệu và dụng cụ cắm hoa thông dụng?Hướng dẫn trả lời + Dụng cụ cắm hoa:-  Bình cắm: bình thấp, bình cao, mỗi dạng có nhiều loại với hình dáng và kích thước khác nhau được...
Hãy trình bày những nguyên tắc cơ bản của việc cắm hoa?Hướng dẫn trả lời 1. Chọn hoa và bình cắm phù hợp về hình dáng và màu sắc. 2. Sự cân đối về kích thước giữa cành hoa và bình cắm. 3....
Khi Căm hoa cần tuân theo quy trình nào?Hướng dẫn trả lời 1/ Chuẩn bị:- Bình cắm hoa: bình cao hoặc bình thấp, giỏ, lẳng...- Dụng cụ cắm hoa: dao, kéo, mút xốp giữ nước...+ Cắt hoa ở vườn vào lúc...