Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân


Thân cây gồm: thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách.Chồi nách phát triển thành cành mang lá hoặc cành mang hoa hoặc hoa. Chồi ngọn giúp thân, cành dài ra.Tuỳ theo cách mọc của thân mà người ta chia...
Đề bàiĐể một cây có cành lên bàn, quan sát, đối chiếu với H13.1 hãy xác định:- Những bộ phận của thân- Những điểm giống nhau giữa thân và cành- Vị trí chồi ngọn trên thân, cành- Vị trí chồi...
Đề bàiHoàn thiện bảng sau bằng cách đánh dấu ✓ vào ô thích hợp, ghi thêm các cây mà em quan sát được. Lời giải chi tiết
Đề bàiThân cây gồm những bộ phận nào? Lời giải chi tiếtThân cây gồm các bộ phận sau: thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách. Chồi nách có 2 loại: chồi lá và chồi hoa.
Đề bàiSự khác nhau giữa chồi lá và chồi hoa?Lời giải chi tiết-  Chồi lá phát triển thành cành mang lá.- Chồi hoa phát triển thành cành mang hoa.
Đề bàiCó mấy loại thân? Kể tên một số loại cây có thân đó?Lời giải chi tiếtCó 3 loại thân: Thân cứng, thân leo, thân bò BaitapSachgiaokhoa.com  
Đề bàiCác em quan sát các cây trong sân trường hoặc trong vườn nhà em, xác định chúng thuộc những loại thân nào. Lời giải chi tiết- Thân gỗ: cam, bưởi, mít, vải, nhãn.- Thân cột: Cau, dừa.- Thân cỏ: lúa,...
Đề bàiBài tập tự viết: Em hãy tự tìm những từ thích hợp điền vào chỗ trống trong bài dưới đây: Nhà tôi trồng 1 cây mướp, tôi thường xuyên chăm sóc nên cây lớn rất nhanh. Khi quan sát cây...