Bài 13: Công cơ học


Một nhóm học sinh đẩy một xe chở đất đi từ A đến B trên một đoạn đường bằng phẳng nằm ngang. Tới B đổ hết đất trên xe xuống rồi lại đẩy xe không đi theo đường cũ về...
Một hòn bi sắt lăn trên mặt bàn nhẵn nằm ngang. Nếu coi như không có ma sát và sức cản của không khí thì có công nào được thực hiện không?GiảiKhông. Vì theo phương chuyển động của hòn bi...
Người ta dùng một cần cẩu để nâng một thùng hàng khối lượng 2500kg lên độ cao 12m. Tính công thực hiện được trong trường hợp này.GiảiCông thực hiện được trong trường hợp này là:A = F.s = p.h =...
Một con ngựa kéo xe chuyển động đều với lực kéo là 600N. Trong 5 phút công thực hiện được là 360kJ. Tính vận tốc của xe.Tóm tắt:\(\eqalign{ & F = 600N \cr & A = 360kJ = 360000J \cr...
Hơi nước có áp suất không đổi là p = 6.105N/m2 được dẫn qua van vào trong xilanh và đẩy píttông chuyển động từ vị trí AB đến vị trí A’B’ (H.13.1). Thể tích của xilanh nằm giữa hai vị...
Trường hợp nào dưới đây có công cơ học?A. Một quả bưởi rơi từ cành cây xuốngB. Một lực sĩ cử tạ đang đứng yên ở tư thế đỡ quả tạC. Một vật sau khi trượt xuống hết một mặt...
Phát biểu nào dưới đây là đúng?A.  Jun là công của một lực làm vật chuyển dịch được 1mB.  Jun là công của lực làm dịch chuyển một vật có khối lượng là 1 kg một đoạn đường 1 mC....
Một vật trọng lượng 2N trượt trên mặt bàn nằm ngang được 0,5m. Công của trọng lực là:A. 1J                        B. 0J                    C. 2J     D. 0,5JGiải=> Chọn BVì trọng lực có phương vuông góc...
Tính công của lực nâng một búa máy có khối lượng là 20 tấn lên cao 120cmGiảiCông của lực nâng một búa máy là:A = p.h = 10m.h = 10. 20 000. 1,20 = 240 000J
Tính công cơ học của một người nặng 50kg thực hiện khi đi đều trên một đoạn đường nằm ngang 1km. Biết rằng, công của một người khi đi đều trên đường nằm ngang thì bằng 0,05 lần công của...
Một đầu tàu kéo một đoàn tàu chuyển động từ ga A tới ga B trong 15 phút với vận tốc 30km/h. Tại ga B đoàn tàu được mắc thêm toa và do đó chuyển động đều từ ga B...
Một vận động viên nhảy cao đạt được thành tích là 2,1m. Giả sử vận động viên đó là nhà du hành vũ trụ lên Mặt Trăng thì trên Mặt Trăng người ấy nhảy cao được bao nhiêu mét? Biết...