Bài 13: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Tấm gương rèn luyện phấn đấu của Thuý Hiền gợi cho em suy nghĩ gì về nghĩa vụ học tập và trách nhiệm của người học sinh, người công dân đối với đất nước?Trả lờiEm phải xác định đúng mục...
a) Hãy đánh dấu X vào ô trống tương ứng những trường hợp là công dân Việt Nam  a) Người Việt Nam định cư và nhập quốc tịch nước ngoài.  b) Người Việt Nam đi công tác có thời hạn...