Bài 13. Đại cương về polime


A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM.- Đặc điểm cấu tạo:+ Có kích thước và phân tử khối lớn.+ Do nhiều mắt xích nối với nhau tạo thành mạch không phân nhánh, mạch nhánh và mạng không gian.+ Nếu các mắt xích...
Đề bàiCho các polime: polietilen, xenlulozo, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6, polibutadien. Dãy các polime tổng hợp làA. polietilen, xenlulozo, nilon-6, nilon-6,6.B. polietilen, polibutadien, nilon-6,nilon-6,6.C. polietilen, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6.D. polietilen, nilon-6,6, xenlulozo.Phương pháp giải - Xem chi tiếtNắm được khái niệm polime tổng hợp:...
Đề bàiPolime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?A. Poli(vinyl clorua);B. Pilisaccarit;C. Protein;D. Nilon-6,6.Phương pháp giải - Xem chi tiếtNhững monome có liên kết đôi trong phân tử khi trùng hợp tạo ra polime. Người ta...
Đề bàiPhân biệt sự trùng hợp và trùng ngưng về các mặt: phản ứng, monome và phân tử khối của polime so với monome. Lấy ví dụ minh họa.Lời giải chi tiết Đặc điểm so sánh Phản ứng trùng hợp...
Đề bàiGọi tên các phản ứng và viết phương trình hóa học của phản ứng polime hóa các monome sau:a) CH3-CH=CH2;b) CH2=CCl-CH=CH2;c) CH2=C(CH3)-CH=CH2;d) CH2OH-CH2OH và m-C6H4(COOH)2 (axit isophtalic);e) NH2-[CH2]10COOH.Lời giải chi tiết
Đề bàiTừ các sản phẩm hóa dầu (C6H6 và CH2=CH2) có thể tổng hợp được polistiren, chất được dùng sản xuất nhựa trao đổi ion. Hãy viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra (có thể dùng thêm các...
Đề bàiHệ số polime hóa là gì? Có thể xác định chính xác hệ số polime hóa được không? Tính hệ số polime hóa của PE, PVC và xenlulozo, biết rằng phân tử khối trung bình của chúng lần lượt là...