Bài 13: Địa hình bề mặt Trái Đất


Cho biết câu dưới đây đúng hay sai. Độ cao của các ngọn núi được ghi trên bản đồ là độ cao tương đối. Đúng Sai               Trả lời: sai
Dựa vào hình 35 trong SGK Địa lí 6, hãy so sánh đặc điểm hình dạng núi trẻ, núi già theo bảng sau:Trả lời:
Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết: Đặc điểm (hình dạng bên ngoài và bên trong) của địa hình núi đá vôi.Trả lời:- Địa hình cacxto là loại địa hình đặc biệt của vùng núi đá vôi+ Các...
Đánh dấu X vào ô Q thể hiện ý em cho là đúng nhất.Độ cao tuyệt đối là độ cao được đoa)   từ mực nước biển đến nơi cần đo.  b)   từ mực nước biển thấp nhất đến đỉnh đổi,...
Hãy nêu các cách phân loại núi sau:-    Phân loại theo độ cao: -     Phân loại theo thời gian hình thành: Trả lời:-    Phân loại theo độ cao: + Núi thấp: dưới 1000m+ Núi trung bình: từ 1000m-2000m+ Núi cao: từ 2000m trở...
Cách đo độ cao tương đối và độ cao tuyệt đối giống nhau và khác nhau ở những điểm nào? Giống nhau: Khác nhau:  Trả lời:Giống nhau: đều để đo một đối tượng nào đóKhác nhau:  - Độ cao tương đối: đo...
Cho biết các câu dưới đây đúng hay saia) Núi có đặc điểm là : độ cao trên 500m, đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng rộng. Đúng Saib) Chỉ cần dựa vào hình dạng của đỉnh núi, sườn núi, thung lũng...
Đỉnh Phan Xi Păng là đỉnh núi cao nhất nước ta, cao 3143m, trên sườn núi có thị trấn Sapa ở độ cao 1500m; dưới chân núi có thị xã Lào Cai ở độ cao 1000m. Hãy vẽ sơ đồ...