Bài 13: Địa hình bề mặt trái đất


Đề bàiQuan sát hình 34, hãy cho biết cách tính độ cao tuyệt đối của núi (3) khác với cách tính độ cao tương đối (1), (2) của núi như thế nào?Lời giải chi tiếtCách tính độ cao tuyệt đối...
Đề bàiQuan sát hình 35, cho biết: các đỉnh núi, sườn núi và thung lũng của núi già và núi trẻ khác nhau như thế nào?Lời giải chi tiếtSo sánh núi già và núi trẻ:           ...
Đề bàiQuan sát hình 38, hãy mô tả lại những gì em nhìn thấy trong hang động.Lời giải chi tiếtHang động Cacxtơ: gồm các khối thạch nhũ lớn bé, nhiều hình thù đa dạng (như bông hoa, thân cây...) với...
Đề bàiHãy nêu rõ sự khác biệt giữa cách đo độ cao tương đối và cách đo độ cao tuyệt đối.Lời giải chi tiếtSự khác biệt giữa cách đo độ cao tương đối và cách đo độ cao tuyệt đối.-   ...
Đề bàiHãy trình bày sự phân loại núi theo độ cao.Lời giải chi tiếtPhân loại núi theo độ cao:- Núi thấp: là những khối núi có độ cao tuyệt đối dưới 1000 m.- Núi trung bình là những khối núi...
Đề bàiNúi già và núi trẻ khác nhau ở những điểm nào?Lời giải chi tiếtNúi già và núi trẻ khác nhau ở:- Thời gian hình thành: Núi già được hình thành hàng trăm triệu năm, núi trẻ mới được hình...
Đề bàiĐịa hình núi đá vôi có những đặc điểm gì?Lời giải chi tiếtĐặc điểm đia hình núi đá vôi:- Địa hình núi đá vôi thường có các đỉnh nhọn, sắc (đá tai mèo) hoặc lởm chởm.- Các khối núi...