Bài 13. Điện năng – Công của dòng điện


Đơn vị nào dưới đây không phải là đơn vị của điện năng?A. Jun (J)                                 B. Niuton (N)      C. Kilôoat giờ (kW.h)                D. Số đếm của công tơ điệnTrả lời:Chọn B. Niuton...
Số đếm công tơ điện ở gia đình cho biết:A. Thời gian sử dụng điện của gia đình.B. Công suất điện mà gia đình sử dụng.C. Điện năng mà gia đình đã sử dụng.D. Số dụng cụ và thiết bị...
Trên một bóng đèn có ghi 12V-6W. Đèn này được sử dụng với đúng hiệu điện thế định mức trong 1 giờ. Hãy tính:a. Điện trở của đèn khi đó.b. Điện năng mà đèn sử dụng trong thời gian trên.Tóm...
Một bàn là được sử dụng với đúng hiệu điện thế định mức là 220V trong 15 phút thì tiêu thụ một lượng điện năng là 720kJ. Hãy tính:a. Công suất điện của bàn là.b. Cường độ dòng điện chạy...
Trong 30 ngày, chỉ số công tơ điện của một gia đình tăng thêm 90 số. Biết rằng thời gian sử dụng điện trung bình mỗi ngày là 4 giờ, tính công suất tiêu thụ điện năng trung bình của...
Một khu dân cư có 500 hộ gia đình, trung bình mỗi hộ sử dụng 4 giờ một ngày với công suất điện 120W.a. Tính công suất điện trung bình của cả khu dân cư.b. Tính điện năng mà khu...
13.7. Điện năng được đo bằng dụng cụ nào dưới đây?A. Ampe kế                   B. Công tơ điện.   C. Vôn kế                      D. Đồng hồ đo điện vạn năng13.8. Một đoạn mạch có điện...
Một ấm điện loại 220V-1100W được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun nước. a. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây nung của ấm khi đó.b. Thời gian dùng ấm để đun sôi nước mỗi ngày là...
Một nồi cơm điện có số ghi trên vỏ là 220V-400W được sử dụng với hiệu điện thế 220V, trung bình mỗi ngày trong thời gian 2 giờ.a. Tính điện trở của dây nung của nồi và cường độ dòng...
Một gia đình sử dụng đèn chiếu sáng với công suất tổng cộng là 150W, trung bình mỗi ngày trong 10 giờ; sử dụng tủ lạnh có công suất 100W, trung bình mỗi ngày trong 12 giờ và sử dụng...