Bài 13. Định luật ôm đối với toàn mạch


Xét mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động \(\xi = 2\) V, điện trở trong r =0,1 Ω mắc với điện trở ngoài R = 100 Ω. Tìm hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điệnGiảiTheo giả thiết...
Chọn phương án đúng.Người ta mắc hai cực của một nguồn điện với một biến trở. Thay đổi điện trở của biến trở, đo hiệu điện thế U giữa hai cực của nguồn điện và cường độ dòng điện I...
Hãy chứng minh công thức: \(H = 1 - {r \over \xi }I\)GiảiHãy chứng minh \(H = 1 - {r \over \xi }I\)Ta có \(H = {{{A_{coich}}} \over {{A_{toan\,phan}}}} = {{\xi It - r{I^2}t} \over {\xi It}} = 1 -...
Trong trường hợp mạch ngoài chỉ có điện trở R, hãy tìm công thức của hiệu suất H trong đó chí chứa R và r.Giải\(H = {{{A_{co\,ich}}} \over {{A_{toan\,phan}}}} = {{R{I^2}} \over {R{I^2} + r{I^2}}} = {R \over {R + r}}\)BaitapSachgiaokhoa.com  
 Chọn câu đúng.Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì hiệu điện thế mạch ngoàiA. tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy trong mạch.B. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng...
Một nguồn điện có điện trở trong 0,1Ω được mắc với điện trở 4,8Ω thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thể giữa hai cực của nguồn điện là 12V. Tính suất điện động của nguồn và cường độ dòng điện...