Bài 13: Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang


Bài tập 1. Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.1. Cây trồng chính của cư dân Văn Lang làA. cây lúa nước.                                    B. khoai, đậu, cà, bầu, bí.C. cây ăn quả (chuối, cam).                    D....
Bài tập 2. Hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống (...)A. Làng, chạ thường gồm vài chục.......... sống quây quần ở...........hoặc ở vùng đất cao ven sông, ven biển.                  ...
Bài tập 3. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô  trước các câu sau.1. Ăn trầu, nhuộm răng, xăm mình,..ẳ là những phong tục của người Việt cổ.2.  Tín ngưỡng của người Việt cổ là thờ...
Bài tập 4. Hãy tóm tắt những nét chính về đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang theo bảng sau:Cuộc sống vật chátĂn   ở   Mặc   Đi lại   Cuộc sống tinh thánPhong tục, tập quán   Tín ngưỡng   Trả lời   ĂnThức ăn chính là...
Bài tập 5. Hãy khái quát về tình hình xã hội thời Văn Lang. Trả lời  -  Chia thành nhiều tầng lớp xã hội khác nhau: người quyền quý, dân tự do, nô tì.... - Sự phân biệt giữa các tầng lớp chưa...