Bài 13. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang


1. Nông nghiệp và các nghề thủ côngVăn Lang là một nước nông nghiệp, ở mỗi vùng, tùy theo đất đai, người Lạc Việt có cách gieo cấy trên ruộng đồng hay trên nương rẫy của mình.Thóc lúa đã trở...
2. Đời sống vật chất của cư dân Văn Lang ra sao?Nhà ở phổ biến là nhà sàn mái cong hình thuyền hay mái tròn hình mui thuyền, làm bằng gỗ, tre, nứa, lá, có cầu thang tre (hay gỗ)...
3. Đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang có gì mới?Xã hội thời Văn Lang đã chia thành nhiều tầng lớp khác nhau: những người quyền quý, dân tự do, nô tì. Tuy vậy, sự phân biệt giữa...
Đề bàiQua các hình ở bài 11, em hãy trình bày người dân Văn Lang xới đất để gieo, cấy bằng công cụ gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 34, suy luận để...
Đề bàiQua các hình 36, 37, 38, em nhận thấy nghề nào được phát triển thời bấy giờ.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 38, 39, suy luận để trả lời.Lời giải chi tiếtQua...
Đề bàiTheo em, việc tìm thấy trống đồng ở nhiều nơi trên đất nước ta và ở cả nước ngoài đã thể hiện điều gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 38, suy luận...
Đề bàiCác truyện Trầu, cau và Bánh chưng, bánh giầy cho ta biết người thời Văn Lang có những tục gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 40, suy luận để trả lời.Lời giải...
Đề bàiEm hãy điểm lại những nét chính trong đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang qua nơi ở, phong tục, lễ hội, tín ngưỡng.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử...
Đề bàiEm hãy mô tả trống đồng thời Văn Lang.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sách, báo, internet để trả lời.Lời giải chi tiết- Mặt trống: trang trí các họa tiết, hoa văn tinh xảo, phong phú, khắc...
Đề bàiNhững yếu tố nào tạo nên tình cảm cộng đồng của cư dân Văn Lang?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 39, 40, suy luận để trả lời.Lời giải chi tiết* Tình cảm...