Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm


Viết các số đo thời gian sau đây dưới dạng hỗn số và phân số với đơn vị là giờ:$$1h15ph; 2 h20ph; 3h12ph$$Giải1 giờ 15 phút = \(1{{15} \over {60}}\) giờ = \(1{1 \over 4}\) giờ = \({5 \over 4}\) giờ2 giờ 20...
Tínha) \({\rm{}}6{3 \over 8} + 5{1 \over 2}\)                               b) \(5{3 \over 7} - 2{3 \over 7}\)c) \( - 5{1 \over 7} + 3{2 \over 5}\)  ...
Điền số thích hợp vào ô vuông:a) \({\rm{}}4{2 \over 5}:2 = {{...} \over 5}.{1 \over {...}} = {{...} \over {...}} =...\) b) \(4{2 \over 5}:2 = \left( {4 + {2 \over 5}} \right):2 =... + {{...} \over {...}} =...\)Giảia) \({\rm{}}4{2 \over...
Tìm x biếta) \({\rm{}}0,5{\rm{x}} - {2 \over 3}x = {7 \over {12}}\)                   b) \(x:4{1 \over 3} =  - 2,5\)c) \(5,5{\rm{x}} = {{13} \over {15}}\)              ...
Một người đi xe máy đoạn đường AB với vận tốc \(26{1 \over 4}km/h\) hết 2,4 giờ. Lúc về, người ấy đi với vận tốc 30km/h. Tính thời gian người ấy đi từ B đến A?GiảiQuãng đường AB dài là: \(26{1...
Tìm x, biết:a) y + 30%y = -1, 3                          b) \(y - 25\% y = {1 \over 2}\)                    c) \(3{1...
Biết rằng tổng của mỗi hàng đều bằng 8,3 hãy điền số thích hợp vào các ô thay cho các chữ số a, b, c, d, e, g:GiảiTa có\(4{2 \over 5} + a + 1{1 \over 5} + 2,3 =...
Viết các phân số dưới \({7 \over {10}};{{10} \over {21}};{7 \over 8}\) dạng tổng các phân số có tử bằng 1 và mẫu khác nhauGiải\(\eqalign{ & {7 \over {10}} = {5 \over {10}} + {2 \over {10}} = {1 \over 2}...
Tính một cách hợp lýa) \({\rm{4}}{3 \over 4} + \left( { - 0,37} \right) + {1 \over 8} + \left( { - 1,28} \right) + \left( { - 2,5} \right) + 3{1 \over {12}}\) b) \({3 \over {5.7}} + {3 \over...
Câu 13.1 trang 33 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng:A) Hỗn số \(2{3 \over 7}\) viết dưới dạng phân số...