Bài 13: Khái niệm về mạch điện tử điều khiển


Mạch điện tử như thế nào gọi là mạch điện tử điều khiển?Trả lời:Mạch điện tử: + Những mạch điện tử thực hiện chức năng điều khiển được coi là mạch điện tử điều khiển.+ Sơ đồ khối tổng quát của...
Điều khiển tự động các máy móc có ưu điểm gì so với điều khiển bằng tay?Trả lời:- Độ chính xác cao, tốc độ nhanh- nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm- giá thành sản phẩm được hạ xuống