Bài 13. Làm quen với soạn thảo văn bản


Hãy liệt kê một số hoạt động hằng ngày của em có liên quan đến soạn thảo văn bản.Lời giải:Một số hoạt động hằng ngày của em có liên quan đến soạn thảo văn bản, đó là: làm bài tập,...
Hãy nêu cách khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word nhanh nhất.Lời giải:Cách khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word nhanh nhất: Đó là nháy đúp biểu tượng của Word trên màn hình nền.
Liệt kê một số thành phần cơ bản có trên cửa sổ của Word.Lời giải:Một số thành phần cơ bản có trên cửa sổ Word đó là:-   Thanh tiêu đề: chứa tên của tệp văn bản. Tên tệp mới tạo...
Điền từ đúng vào các chỗ trống (...) trong các câu sau đây:*.......gồm các lệnh được sắp xếp theo từng nhóm. Hàng liệt kê các bảng chọn được gọi là.....*.....Thanh công cụ gồm các*.....Nút lệnh giúp truy cập nhanh tớiLời...
Để mở một văn bản đã lưu trên máy tính em dùng nút lệnhA. Save  B. New  C. Open  D. Copy Đáp án đúng là C. OpenĐể lưu văn bản trên máy tính em sử dụng nút lệnhA. Save  B. New  C. Open  D. Copy Đáp...
Em đang soạn thảo một văn bản đã được lưu trước đó. Em gõ thêm được một số nội dung và bất ngờ nguồn điện bị mất. Khi có điện và mở lại văn bản đó, nội dung em vừa...