Bài 13: Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính


Nêu các ưu điểm của việc lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính.Trả lời:Ưu điểm:+  Bản vẽ được lập một cách chính xác và nhanh chóng.+ Dễ dàng sữa chữa, bổ sung, thay đổi, lưu trữ bản vẽ.+ Giải...
Hãy kể tên và nêu rõ chức năng của các thiết bị phần cứng của một hệ thống CAD mà em đã biết hoặc đã sử dụng.Trả lời:- CPU: là trung tâm của máy tính có thể coi là não...
Trình bày ý nghĩa của các tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật.Trả lời:- Tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật là văn bản quy định các qui tắc thống nhất để lập bản vẽ kĩ thuật. 
Thế nào là phương pháp hình chiếu vuông góc?Trả lời: Phương pháp hình chiếu vuông góc là phương pháp biểu diễn các hình chiếu vuông góc trên cùng một mặt phẳng hình chiếu
So sánh sự khác nhau giữa phương pháp chiếu góc thứ nhất và góc thứ ba.Trả lời:- Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất:Vật thể nằm trước mặt phẳng chiếu đối với người quan sátVị trí các hình chiếu: Hình...
Thế nào là hình cắt và mặt cắt? Hình cắt và mặt cắt dùng để làm gì?Trả lời:-  Hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt gọi là mặt cắt.- Hình biểu diễn mặt...
Thế nào là hình chiếu trục đo? Hình chiếu trục đo dùng để làm gì?Trả lời:Hình chiếu trục đo: Là hình biểu diễn ba chiều của vật thể được xây dựng trên cơ sở phép chiếu song song. 
Hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên góc cân các thông số như thế nào?Trả lời:- Hình chiếu trục đo vuông góc đều+ Góc trục đo:X’O’Y’ = Y’O’Z’ = X’O’Z’ = 120o+ Hệ số...
Thế nào là hình chiếu phối cảnh? Hình chiếu phối cảnh dùng để làm gì?Trả lời:Hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép chiếu xuyên tâm.Hình chiếu phối cảnh thường đặt bên cạnh các hình...
Bản vẽ kĩ thuật có vai trò như thế nào trong thiết kế?Trả lời:Vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với thiết kế:+ Giai đoạn hình thành ý tưởng: Vẽ sơ đồ hoặc phác họa sản phẩm.+ Giai đoạn...
Bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp dùng để làm gì?Trả lờiBản vẽ chi tiết:+ Nội dung: Bản vẽ chi tiết thể hiện hình dạng, kích thứoc và các yêu cầu kĩ thuật của chi tiết.+ Công dụng: Bản...
Cách lập bản vẽ chi tiết như thế nào?Trả lời:Cách lập bản vẽ chi tiết:- Bước 1: Bố trí các hình biểu diễn và khung tên.- Bước 2: Vẽ mờ.- Bước 3: Tô đậm.- Bước 4: Ghi phần chữ.- Bước...
Trình bày các đặc điểm của các loại hình biểu diễn ngôi nhà.Trả lời:Các hình biểu diễn của ngôi nhà.Mặt bằng:- Hình cắt bằng của ngôi nhà được cắt bởi một mặt phẳng đi ngang qua cửa sổ.- Tác dụng:...
Trình bày khái quát hệ thống vẽ kĩ thuật bằng máy tính.Trả lời:-  Hệ thống CAD gồm hai phần:+ Phần cứng.+ Phần mềm.Phần cứng:- CPU: là trung tâm của máy tính có thể coi là não bộ của máy tính.-...