Bài 13: Máu và môi trường trong cơ thể


I. MáuHồng cầu có Hb (huyết sắc tố) có đặc tính khi kết hợp với O2 có máu đỏ tươi, khi kết hợp với C02 có màu đỏ thẫm.Máu từ phổi về tim rồi tới các tế bào có màu...
Đề bàiChọn từ thích hợp dưới đây điền vào chỗ trống:- Huyết tương                         - Bạch cầu- Hồng cầu                       ...
Đề bài- Khi cơ thể bị mất nước nhiều (khi tiêu chảy, khi lao động nặng ra mồ hôi nhiều,...), máu có thể lưu thông dề dàng trong mạch nữa không?- Thành phần chất trong huyết tương (bảng 13) có...
Đề bài- Các tế bào cơ, não,... của cơ thể người có thể trực tiếp trao đổi các chất với môi trường ngoài được không?- Sự trao đổi chất của tế bào trong cơ thể người với môi trường ngoài...
Đề bàiMáu gồm những thành phần cấu tạo nào? Nêu chức năng của huyết tương và hồng cầuLời giải chi tiếtMáu gồm huyết tương (55%) và các tế bào máu (45%). Các tế bào máu gồm hồng cầu, bạch cầu...
Đề bàiMôi trường trong cơ thể gồm những thành phần nào? Chúng có quan hệ với nhau như nào?Lời giải chi tiếtMôi trương trong gồm máu, nước mô và mạch huyết- Một số thành phần của máu thẩm thấu qua...