Bài 13. Máy cơ đơn giản


Bài 13.1. Để kéo trực tiếp một thùng nước có khối lượng 20kg từ dưới giếng lên, người ta phải dùng lực nào trong số các lực sau đây?A. F < 20N.                ...
Bài 13.2. Hãy đánh dấu vào những hình vẽ có máy cơ đơn giản (H.13.1).Trả lời:Các hình có máy cơ đơn giản:a) Tấm ván đặt nghiêng.                            ...
Người ta thường sử dụng máy cơ đơn giản nào để làm các việc sau đây?a) Đưa thùng hàng lên ôtô tải.b) Đưa xô vữa lên cao.c) Kéo thùng nước từ giếng lên.Trả lời:Người ta thường sử dụng máy cơ...
Bài 13.4*. Hãy nghĩ cách để kéo ống cống trong hình 11.2 (SGK. Vật lí 6) lên một cách dễ dàng hơn bằng các máy cơ đơn giản và trình bày cách của em bằng hình vẽ.Trả lời:Có thể dùng...
Bài 13.5. Dụng cụ nào sau đây không phải là máy cơ đơn giản?A. Cái búa nhổ đinh.                        B. Cái bấm móng tay.C. Cái thước dây.                             D. Cái kìm.Trả lời:Chọn CCái thước dây không phải là máy cơ đơn giản. Các...
Bài 13.6. Đường đèo qua núi là ví dụ về máy cơ đơn giản nào?A. Mặt phẳng nghiêng.B. Đòn bẩyC. Mặt phẳng nghiêng phối hợp với đòn bẩy.D. Không thể là ví dụ về máy cơ đơn giản.Trả lời:Chọn AĐường...
Bài 13.7. Cầu thang xoắn là ví dụ vềA. mặt phẳng nghiêng.B. đòn bẩy.C. ròng rọc.D. mặt phẳng nghiêng phối hợp với ròng rọc.Trả lời:Chọn ACầu thang xoắn là ví dụ về mặt phẳng nghiêng
Bài 13.8. Hình 13.2 có những máy cơ đơn giản nào?A. Chỉ có ròng rọc.B. Chỉ có đòn bẩy.C. Chỉ có đòn bẩy và ròng rọc.D. Có ròng rọc, đòn bẩy và mặt phẳng nghiêng.Trả lời:Chọn C.Hình 13.2 có hai loại...
Bài 13.9. Chọn câu sai.Trường hợp nào sau đây có thể dùng máy cơ đơn giản?A. Đưa xe máy lên xe tải.B. Dắt xe máy từ đường vào nhà cao hơn mặt đường.C. Kéo xe máy ra khỏi hố sâu,...
Bài 13.10. Một người thợ xây muốn dùng lực khoảng 250N để kéo một bao xi-măng 50kg lên tầng thứ 10 của tòa nhà đang xây; một học sinh muốn dùng lực lớn hơn 100N để kéo một gàu nước...
Bài 13.11. Hình 13.3 mô tả cách những người Ai Cập cổ xây dựng Kim tự tháp. Họ đã sử dụng loại máy cơ đơn giản nào?Trả lời:Chọn CNhững người Ai Cập cổ xây dựng Kim tự tháp trên hình13.3...
Bài 13.12. Hình 13.4 vẽ một số dụng cụ có sử dụng máy cơ đơn giản. Hãy nêu tên loại máy cơ đan giản sử dụng trong từng dụng cụ. A. Dao cắt thuốc: mặt phẳng nghiêng    Máy mài: đòn bẩy. ...