Bài 13. Máy cơ đơn giản


1.  Khi kéo một vật lên theo phương thẳng đứng, cần phải dùng lực có cường độ ít nhất bằng trọng lượng của vật.Lưu ý: Ở bài 10 ta đã biết cách đo trọng lựợng của vật bằng lực kế,...
Đề bàiC1: Từ kết quả thí nghiệm, hãy so sánh lực kéo vật lên với trọng lượng của vật.C2: Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong câu sau:  Khi kéo vật lên theo phương thắng đứng cần phải...
Đề bàiC4. Chọn từ thích hợp trong dấu ngoặc để điền vào chỗ trống trong các câu sau:a) Máy cơ đơn giản là những dụng cụ giúp thực hiện công việc (1).................. hơn. (nhanh/dễ dàng)b) Mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng...