Bài 13: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)


BÀI TẬP 1: Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời mà em cho là đúng.1. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) ở Mĩ bắt đầu từ lĩnh vựcA. côngnghiệp nặng.       B. tài chính, ngân hàng,C. sản xuất...
BÀI TẬP 2: Hãy điền chữ Đ vào ô  trước câu đúng hoặc chữ S vào ô trước câu sai về tình hình nước Mĩ trog những năm 1918-1939.    Nước Mĩ trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới đã...
BÀI TẬP 3: Hãy điền vào bảng sau những nội dung sự kiện lịch sử xảy ra ở nước Mĩ cho đúng với thời gian diễn ra:Thời gianNội dung sự kiệnTừ năm 1918 đến năm 1929  Tháng 10-1929  Năm 1932 Tháng 11-1933 Từ năm 1929...
BÀI TẬP 4: Hãy nối nội dung ở cột A với cột B cho phù hợp với lịch sử nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.AB1. Ngày 29-10-1929a) khủng hoảng kinh tế diễn ra trầm trọng nhất... Số...
 BÀI TẬP 5: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) đã để lại hậu quả như thế nào đối với nước Mĩ?Trả lời:Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) để lại những hậu quả đối...
BÀI TẬP 6: Hãy nêu nội dung chủ yếu của Chính sách mới của Ru-dơ-ven và cho biết nhận xét của em về chính sách đó.Trả lời: Chính sách mới của Tổng thống Ru-dơ-ven cuối 1932.Cuối năm 1932 Ru-dơ-ven đã thực...
BÀI TẬP 7: Mĩ đã tìm lối thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) như thế nào?Trả lời:Cuối năm 1932 Ru-dơ-ven đã thực hiện một hệ thống các chính sách biện pháp của nhà nước trên các...