Bài 13. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)


I. Nước Mĩ trong những năm 1918-19291.Tình hình kinh tếChiến tranh thế giới thứ nhất đã đem lại “những cơ hội vàng” cho nước Mĩ. Với nền kinh tế đạt mức tăng trưởng cao trong suốt những năm trong và sau...
II. Nước Mĩ trong những năm 1929-19391. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1939) ở MĩTrong khi giai cấp tư sản của Mĩ đang hết lời ca ngợi sự phồn vinh của nền kinh tế thì cuộc khủng hoảng kinh tế...
Đề bàiNền kinh tế Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX đã phát triển như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 69, 70 để trả lời.Lời giải chi tiếtNhững năm...
Đề bàiVì sao phong trào công nhân Mĩ diễn ra sôi nổi ngay cả trong thời kì phồn vinh của kinh tế Mĩ?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 70 để lí giải. Lời giải...
Đề bàiHãy giải thích vì sao số người thất nghiệp ở Mĩ lên mức cao nhất vào những năm 1932 - 1933?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 70, 71, suy luận để trả...
Đề bàiVì sao thu nhập quốc dân của Mĩ lại phục hồi và phát triển từ năm 1934?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 72 để trả lời.Lời giải chi tiếtThu nhập quốc dân...
Đề bàiVì sao kinh tế Mĩ phát triển mạnh trong thập niên 20 của thế kỉ XX?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 69 để lí giải. Lời giải chi tiếtKinh tế Mĩ phát triển...
Đề bàiCuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) để lại hậu quả như thế nào đối với nước Mĩ?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 70, 71 để trả lời.Lời giải...
Đề bàiEm hãy nêu những điểm cơ bản trong Chính sách mới của tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven.Phương pháp giải - Xem chi tiết dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 70, 71 để trả lời.Lời giải chi tiếtNhững điểm cơ bản...