Bài 13. Phản ứng hóa học


Đề bàiCác em cùng tìm hiểu phản ứng hóa học là gì?Cách viết phương trình chữ của phản ứng hóa học. Lượng chất phản ứng và chất sản phẩm thay đổi như thế nào trong phản ứng?Quan sát hình vẽ...
Đề bàiQuan sát hình vẽ và trả lời các câu hỏi sau:1. Trước phản ứng (hình a) có những phân tử chất nào? Các nguyên tử trong các phân tử có liên kết với nhau không?2. Sau phản ứng các...
Đề bài- Quan sát thí nghiệm phản ứng hóa học giữa kẽm và dung dịch axit clohiđric. Nhận xét hiện tượng và ghi phương trình chữ của phản ứng. Đồng thời nêu câu hỏi: có phải các chất phản ứng...
Đề bài- Đốt cháy than củi chúng ta thấy hiện tượng gì xảy ra, chất mới sinh ra có khác với chất ban đầu không?- Quan sát thí nghiệm nhiệt phân đường và nêu nhận xét đối với màu sắc...
Đề bàiDùng các cụm từ: “chất tham gia, sản phẩm, phản ứng hóa học, lượng chất tham gia, lượng sản phẩm”, để điền vào phần còn trống trong câu sau:........................ là quá trình biến đổi chất này thành chất khác....
Đề bàiSơ đồ mô phỏng phản ứng giữa khí hiđro và khí clo: Em hãy cho biết:- Tên chất phản ứng và chất sản phẩm.- Liên kết giữa các nguyên tử thay đổi như thế nào? Phân tử nào biến đổi,...
Đề bàiNhỏ từng giọt dung dịch axit clohiđric vào mẫu nhỏ đá vôi ( có thành phần chính là canxi cacbonat), ta thấy có hiện tượng sủi bọt khí.a) Em hãy cho biết có dấu hiệu gì chứng tỏ có...
Đề bàiKhi đưa ngọn lửa đến đèn cồn dùng để thí nghiệm thì đèn cồn cháy, biết rằng cồn cháy được là nhờ có sự tham gia của khí oxi có trong không khí. Sau phản ứng sẽ tạo thành...
Đề bàiNước bọt của người có chứa men amilaza là chất xúc tác cho phản ứng của tinh bột và nước để tạo thành mantozơ ( đường mạch nha). Sau đó nhờ men mantaza làm chất xúc tác để phản...