Bài 13. Phản ứng hóa học


Đề bàiGhi lại phương trình chữ của phản ứng xảy ra khi cây nến cháy (xem bài tập 3, bài 12). Cho biết tên các chất tham gia và sản phẩm trong phản ứng này.Lời giải chi tiếtPhương trình chữ...
Đề bàiChép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ các từ thịch hợp chọn trong khung:"Trước khi cháy chất parafin ở thể............... còn khi cháy ở thể............. Các...............parafin phản ứng với các........... khí oxi".rắn; lỏng;hơi; phân...
Đề bàiBỏ quả trứng vào dung dịch axit clohiđric thấy sủi bọt ở vỏ trứng (hình bên).Biết rằng axit clohiđric đã tác dụng với canxi cacbonat (chất có trong vỏ trứng) tạo ra canxi clorua, nước và khí cacbon đioxit...
Đề bàiKhi than cháy trong không khí xảy ra phản ứng hóa học giữa than và khí oxi.a) Hãy giải thích vì sao cần đập vừa nhỏ than trước khi đưa vào bếp lò, sau đó, dùng que lửa châm...
I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ1. Định nghĩa: phản ứng hóa học là quá trình làm biến đổi chất này (chất tham gia phản ứng) thành chất khác (sản phẩm hay chất tạo thành).2. Diễn biến của phản ứng hóa học:...
Đề bàia) Phản ứng hóa học là gì?b) Chất nào gọi là chất phản ứng (hay chất tham gia), là sản phẩm?c) Trong quá trình phản ứng, lượng chất nào giảm dần, lượng chất nào tăng dần?Phương pháp giải -...
Đề bàia) Vì sao nói được: Khi chất phản ứng chính là phân tử phản ứng (nếu là đơn chất kim loại thì nguyên tử phản ứng).b) Trong một phản ứng chỉ xảy ra sự thay đổi gì? Kết quả...