Bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của…


a)  Trong các hành vi sau, theo em, hành vi nào xâm phạm đến quyền trẻ em?(1)   Làm khai sinh chậm, khi trẻ đến tuổi đi học mới ỉàm khai sinh ;(2)   Đánh đập, hành hạ trẻ ;(3)   Đưa trẻ...
a) Theo em, vì sao Thái có những hành vi vi phạm pháp luật?Trả lời- Bố mẹ Thái li hôn khi em vừa 4 tuổi.-  Bố mẹ bỏ Thái đi tìm hạnh phúc riêng.- Ở với bà ngoại, khi bà...