Bài 13: Sự tác động của nhiều gen và tính đa hiệu của gen


Đề bàiNêu các kiểu tác động giữa các gen alen và giữa các gen không alen đối với sự hình thành tính trạng.Lời giải chi tiết-        Các kiểu tương tác giữa các gen alen: alen trội át hoàn toàn và...
Đề bàiThế nào là tính đa hiệu của gen? Nêu cơ sở di truyền của biến dị tương quan.Lời giải chi tiếtTrường hợp một gen chi phối nhiều tính trạng gọi là tính đa hiệu của gen hay gen đa...
Đề bàiKhi lai bố mẹ thuần chủng về một cặp tính trạng tương phản được F1 chỉ mang một tính trạng của bố hoặc mẹ thì tính trạng đó là tính trạng trội. Đúng hay sai tại sao? Lời giải chi...
Đề bàiKhi lai thuận và nghịch hai thứ bí ngô thuần chủng quả dẹt và quả dài với nhau được F1 đều quả dẹt, cho cây F1 giao phấn với nhau được F2 có 91 quả dẹt, 59 quả tròn,...
Đề bàiBộ lông của gà được xác định bởi 2 cặp gen không alen di truyền độc lập. Ở một cặp, gen trội C xác định bộ lỏng màu, gen lặn c xác định bộ lông trắng, ở cặp gen...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Loại tác động của gen thường được chú ý trong sản xuất nông nghiệp làA. tương tác bổ trợ giữa 2 loại gen trội.B. tác động cộng gộp.C. tác động át chế...