Bài 13. “Thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước”


Chép lại câu mà em thích nhất trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Câu trên thể hiện truyền thống gì của dân tộc Việt Nam?Trả lời: “Bất kì đàn ông, đàn bà, bất...
Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.Mốc thời gian bắt đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta là:☐ Ngày 23 - 9 – 1945☐ Ngày 19 - 12 -...
Quân và dân thủ đô Hà Nội cùng với đồng bào cả nước đã thể hiện tinh thần quyết tâm chiến đấu như thế nào? Vì sao nhân dân ta lại có tinh thần quyết tâm như vậy?Trả lời:  *Cuộc...
Tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của các chiến sĩ cảm tử quân Hà Nội có ý nghĩa gì?Trả lời:  Tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của các chiến sĩ cảm tử quân Hà...
Trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, đồng bào ta đã chứng minh cho điều gì được nêu trong Tuyên ngôn Độc lập?Trả lời:  Trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, đồng bào ta đã chứng minh: “Toàn...