Bài 13. “Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước”


Lời kêu gọi của Bác Hồ thể hiện điều gì?GỢI Ý LÀM BÀILời kêu gọi của Bác Hồ thể hiện lòng quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm để bảo vệ nền độc lập, tự do của nhân dân ta....
Nêu dẫn chứng về âm mưu quyết tâm cướp nước ta một lần nữa của thực dân Pháp.GỢI Ý LÀM BÀIVừa giành được độc lập, Việt Nam muốn có hoà bình để xây dựng đất nước. Chính phủ ta, đứng...
Trước âm mưu của thực dân Pháp, nhân dân ta đã làm gì?GỢI Ý LÀM BÀIĐêm 18 rạng sáng 19 - 12 - 1946, Trung ương Đảng và Chính phủ họp. quyết định phát động toàn quốc kháng chiến.Hà Nội...